Avrupalı çiftçinin tohum zaferi

Kokopelli Kooperatifi’nin Avrupa Birliği Adalet Divanı’nda devam eden tohumculukla ilgili davası çiftçilerin zaferi ile sonuçlanmaya doğru gidiyor. AB Adalet Divanı’nda Kokopelli dosyasına bakan hukukçular Kokopelli’nin haklı olduğuna dair görüşlerini 19 Ocak’ta kamuoyuna duyurdular.

Hakim, Avrupa hukuku ve Fransız yasaları tarafından getirilen resmi kataloglarda kaydı olmayan tohum çeşitlerinin ticaretinin yasaklanmasının ve tohumculukla ilgili sınırlamaların, orantılılık ilkesi, girişim özgürlüğü ve malların özgür dolaşımı bakımından ayrımcılığa neden olabileceğini bildirdi. Sözü edilen ifadeler Kokopelli’nin mahkemeye sunduğu gerekçelerin kabul gördüğü anlamına geliyor.

Kokopelli’nin davadaki tezlerinin karşısında duran Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi, Fransa, İspanya ve Grain Baumaux firmasının savunduklarının aksine, mahkeme yargıcı tarafından tohumların resmi kataloglara dahil olması kuralının bitki sağlığı ile hiçbir ilgisinin olmadığı, ekimi yapılacak çeşitlere ilişkin kararın çiftçiye ait olduğu, ayrıca yasa ile tüketici seçimlerinin de sınırlandığı belirtildi. Hakim ayrıca katalog çeşitlerine mahkum olunmasının Avrupa’daki tarım alanlarındaki genetik çeşitliliği azalttığını bildirdi.

Kokopelli Kooperatifi’nin avukatı Blanche Magarinos-Rey gelişmelerden memnuniyetini ifade ederek şunları söyledi: “Adalet Divanı’nın, hukuk sözcüsünün görüşlerinin yolundan giderek, tohumların ticareti
üzerindeki onlarca yıldır süregelen totalitarizmin sonlandıracağını umut ediyoruz.”

Gıda Güvenliği Hareketi davadan yola çıkarak Türkiye’deki hukukçulara aşağıdaki çağrıyı yaptı:

5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ile Türkiye’de de gelenksel tohum ticareti yasaktır. Bu yasağın iptali ancak yerel bir mahkemede dava açılıp davanın Anayasa Mahkemesi’ne gitmesinin sağlanması ile mümkün olabilir. Tohumu insanların ortak mülkü olmaktan çıkarıp, şirketlerin mülküne dönüştüren ve çağdaş resmi kölelik ve de esaret yasası olan ‘Tohumculuk Yasası’nın iptali için Türkiye’de benzer bir dava açılması gerekiyor. Benzer bir davanın Türkiye’de de açılmasına katkı yapabilecek hukukçular Gıda Hareketi ile temasa geçebilirler.

Daha fazla bilgi için: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=118143&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=66802

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>