Bedeninizi ve zihninizi dengeye kavuşturmak için: Yoga

Sanskrit dilinde “birleştirmek, bütünleşmek” anlamına gelen “yuj” sözcüğünden türeyen yoga, bedeni ve zihni eğiterek huzura ve dengeye ulaşmamızı sağlayan bir öğreti. Yaygın kanının aksine yogayı yalnızca bir egzersiz metodu olarak algılamamak gerekiyor. Dünyadaki en eski kişisel gelişim metodu olarak tanımlanan yoga; fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişime birarada ulaşmanın en etkili yollarından biri.

Yoga batı toplumları tarafından genellikle bir çeşit fiziksel egzersiz metodu olarak algılanır. Bu, doğruluk payı olmakla birlikte oldukça eksik bir yorum. Tanınmış yoga üstadlarından Bhole Prabhu, “The Meaning and Purpose of Yoga” adlı eserinde yoganın bu indirgenmiş yorumu hakkında şunları söylüyor: “Derin, güzel ve kudretli pek çok sanat ve bilim gibi yoga da modern dünyanın manevi yoksulluğundan çok çekti. Değersizleştirildi, sulandırıldı hatta klişelere indirgendi. Yoganın derin ve ebedi özü zeki insanların kişisel kazançları için yanlış yorumlandı ve paketlendi.”

Yoga, “asana” adı verilen fiziksel egzersizler, nefes egzersizleri, meditasyon, gevşeme teknikleri ve doğru beslenmeden oluşan bir bütün. Kendine has bir felsefesi olan yoga, uygulayanlarda yaşama karşı farklı bir yaklaşım ve bakış açısı oluşturmayı hedefler.

M.Ö. 3. yüzyılda yaşayan ve yoganın babası olarak kabul edilen Patanjali, yoganın 8 basamaktan oluşan bir yol olduğunu söyler:

Yama: Olumsuzluklardan arınma

Niyama: Olumlulukları güçlendirme

Asana: Bedensel egzersizler ve teknikler

Pranayama: Solunum ve enerji egzersizleri ve teknikleri

Pratyahara: Duyuların denetimi

Dharana: Odaklanma teknikleri

Dhyana: Meditasyon

Samadhi: Evrenle bütünleşme

Yukarıda sözü edilen basamaklar Klasik Yoga’nın basamakları. Yoganın günümüzde uygulanan birçok türü mevcut. En çok tanınan türler; Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga ve Raja Yoga. Bu türler yukarıda sayılan sekiz basamaktan bazılarını esas olarak alıyor.

Yoganın tarihi

Yoganın ortaya çıkış tarihi tam olarak bilinmiyor. Günümüzden 6-7 bin yıl önce varolduğu düşünülen İndus Vadisi uygarlığından günümüze kadar gelen kalıntılarda yoganın o dönemlerde uygulandığına dair çeşitli bulgular mevcut. M.Ö. 1500-1200 yıllarında kayda geçirilmiş olan, Hindular tarafından kutsal sayılan Veda metinlerinde ve M.Ö. 8. ve 4. yüzyıllarda yazılmış olan, felsefi ve mistik bilgiler içeren kutsal kitaplar olan Upanişad’larda yoga öğretisi yer alır. Hindistan’da sözlü aktarım geleneği olduğu için Veda’ların uzun yıllar öncesinden, kuşaktan kuşağa aktarıldığı, bu nedenle yoganın çok daha eski tarihlerden bu yana varolduğu düşünülüyor.

Hinduizmle bir bağlantısı olmakla birlikte yogayı bir dinden çok bir çeşit öğreti olarak saymak gerekiyor. Yoga felsefesi üzerinde çalışanlar, yoganın dini inanışları içermekle birlikte bir din olmadığını, kişinin bedeni, zihni ve ruhunu bütünleştirmesi için yapması gereken çalışmaları tanımlayan bir öğreti olduğunu belirtiyor.

Yoganın fiziksel yararları

“Asana” adı verilen yoga hareketleri doğru ve düzenli olarak yapıldığında birçok bedensel fayda sağlar. Günlük yaşantıda bedeni zorlamadan uygulanabilecek yoga hareketleri, vücudun denge ve esneklik kazanmasına, doğru nefes almanın öğrenilmesine, kasların düzelmesine ve dayanıklılığın artmasına katkıda bulunur.

Yoga bir zayıflama metodu değildir. Ancak kasları ve duruşu düzelttiği, vücudun diri ve sağlıklı olmasını sağladığı için zayıflamaya da katkıda bulunur. Bunun yanısıra, metabolizmanın dengeli olmasını, sinir sisteminin ve kan dolaşımının güçlenmesini, solunum ve sindirim organlarının daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Yoganın fiziksel yararların yanısıra olumlu düşüncelerin artması, duru bir zihne kavuşulması, sakinleşme ve sabırlı olmayı öğrenme gibi psikolojik yararları da var. Yoganın temel taşlarından biri olan meditasyon, kişinin kendisini tanıması, dünyaya farklı bir gözle bakması, zihnini ve ruhunu huzura kavuşturması için yol gösterir. Yoga ve meditasyon deneyimi yaşayanlar, güçlü duygular hissettiklerini, çevrelerine karşı farkındalıklarının arttığını ve zihinsel olarak daha dinç hissetiklerini belirtiyor.

Yoganın temel prensipleri

Doğru egzersiz: Yoga hareketleri kasların, eklemlerin ve omurganın doğru hareket etmesini sağlama temeline dayanır. Uygulayan kişinin fiziksel durumuna, sağlığına ve yaşına uygun olarak seçilen egzersizlerden oluşur.

Doğru nefes: Uygulanan nefes alma egzersizleri sayesinde akciğerlerin en doğru şekilde nasıl kullanılacağı ve doğru nefes alma tekniklerini öğrenilir.

Doğru gevşeme: Yoganın bir parçası olan kas gevşetme teknikleri sayesinde bedenin ve sinirlerin rahatlaması, ruhsal olarak huzura kavuşulması sağlanır.

Doğru beslenme: Yoga felsefesinde beslenmenin yalnızca fiziksel sağlığı değil, zihinsel performansı ve ruhsal sağlığı da etkilediğine inanılır. Yoganın önerdiği yaşam tarzının bir parçası olarak et ve et ürünleri yönünden fakir bir beslenme uygulanır.

Doğru düşünme ve meditasyon: Yoga felsefesi “ne düşünüyorsak oyuz” der. Doğru ve yaratıcı düşünmenin, yaşama karşı olumlu yaklaşmanın sağlık ve dengeyi de beraberinde getirdiğine inanılır. Yoga ile birlikte uygulanan meditasyon teknikleri zihnimiz üzerindeki kontrolümüzü de artırır.

Zararlı olabilecek hareketler var mı?

Yogada uygulanan “asana”lar özellikle başlangıç aşamalarında kişiye göre farklılık göstermelidir. Uygulayan kişinin sağlık durumu, yaşı, fiziksel performansı, anatomik ve biyolojik yapısına göre, en fazla ihtiyaç duyulan hareket seçilmelidir. Örneğin, bazı göz ve kulak hastalıklarında, kalp ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olanlarda başın uzun süre aşağıda kalması sakıncalı olabilir. Hangi hareketlerin ne kadar süreyle uygulanabileceği kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu nedenle hangi yoga hareketlerinin ne kadar süreyle uygulanacağı tecrübeli bir eğitmen tarafından önerilmelidir. Bu noktada yoga üstadlarının uyarılarını dikkate alıp, yoga eğitimini ticari çıkar için yapan, yoga felsefesiyle ilgisini yitirmiş okullardan uzak durmak, bizim için doğru yoga eğitimini verebilecek bir eğitmen seçmek önemli.

Unutmamalıdır ki; yoganın asıl amacı yaşama olumlu yaklaşmayı öğrenmek, nefsi terbiye etmek ve fiziksel, zihinsel ve ruhsal bütünlüğü sağlamaktır. Bütün bunlar, ancak bu felsefeyi doğru kavramış kişiler tarafından aktarılabilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>