Duygusal zekânız ne kadar yüksek

‘Duygusal zekâ’ kavramı ilk olarak, 1990′lı yılların başında Yale Üniversitesi’nden Peter Salovey ve New Hampshire Üniversitesi’nden John Mayer tarafından “kişilerin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi ve duygularını yaşamı zenginleştirebilecek biçimde düzenlemesi” gibi özellikleri tanımlamak amacıyla kullanılmıştır.

Duygusal  zekâ, duyguları hissetmek, düşünceleri desteklemek için duyguları ortaya koymak, duygusal bilgi ve duyguları anlamak, zihinsel ve duygusal gelişimi artırmak için duyguları etkilice yönetme yeteneğidir.

Bu dört kavramı daha da açmak gerekirse:

Duyguları tanıma: Kişinin kendisinin ve çevresindekilerin duygularını anlama yeteneğidir.

Duyguları kullanma: Önce duyguyu, sonra da bu duygunun sebebini ortaya koyma yeteneğidir.

Duyguları anlama: Karmaşık duygu ve duygu zincirlerini ve duyguların nasıl bir durumdan diğerine geçtiğini anlama yeteneğidir.

Duygularla başa çıkma: Kişinin kendisinin ve çevresindekilerin duygularıyla başa çıkabilmesini sağlama yeteneğidir.

1995 yılında yazdığı Duygusal Zekâ adlı kitabında Daniel Goleman, insanın duygularını nasıl bir işlemden geçirerek oluşturduğu ve anladığı üzerine yaptığı bir araştırmadan söz eder. Goleman, kitabında “akıllı olma” kavramını yeniden tanımlamayı amaçlamıştır. Öz-disiplin, kararlılık ve empati gibi yeterliklerin “EQ” adını verdiği duygusal zekânın bileşkeleri olduğunu ve bunların yaşamdaki başarıyı IQ’den (zekâ katsayısı) daha çok belirlediğini savunmuştur. Goleman’ın tezi, “kişilerin gelecekteki başarılarının tahmin edilmesinde, IQ ve standart testlerle ölçülen beyin gücünün, kişinin duygusal özelliklerinden ya da karakterinden daha az belirleyici olduğu”dur.

Aşağıda düşük duygusal zekâ ve yüksek duygusal zekâ belirtilerini sıraladık. Kendi duygusal zekânızın hangi seviyede olduğunu anlamak için inceleyebilirsiniz:

Düşük duygusal zekâ belirtileri

- Sık sık “sen şöyle yapıyorsun” ya da “sen söylesin” şeklinde konuşur.

- Duyguları için sorumluluk almaz, aksine diğer kişileri sorumlulukları yüzünden suçlar.

- Neyi niçin hissettiğini açıklayamaz veya bunu başka bir kimseyi suçlamaksızın yapamaz.

- Saldırır, suçlar, emreder, eleştirir, araya girer, hor görür, azarlar, öğüt verir, herkesi yargılar. Sizin üzerinizde suçluluk duygusu oluşturmak ister.

- Bilgiyi saklar veya duyguları hakkında yalan söyler.

- Duygularını abartır veya asgari düzeyde gösterir.

- Uyum sıkıntısı ve bilinç eksikliği gösterir.

- Ortalıkta olmaktan huzursuzluk duyar.

- Duyguları hakkında konuşmaktansa onları hareketleri ile açığa vurur.

- Başkalarının duygularına karşı hassas değildir. Empati kurmaz, sevecen ve hoşgörülü değildir.

- Dik kafalıdır ve esnek değildir. Kendini güvende hissetmesi için kurallara ve kalıplara gereksinim duyar.

- Duygusallıktan yoksundur; duygusal mahremiyete pek fazla şans tanımaz.

- Harekete geçmeden önce duygularınızı veya kendisinin ileriye dönük duygularını bile hesaba katmaz.

- Sık sık kendini yetersiz, hayal kırıklığına uğramış, gücenik, hüzünlü ve aldatılmış olarak görür.

- Kötü bir dinleyicidir. Sözünüzü keser. Hor görür. İletişim halinde duyguları görmez. Duygulardan ziyade “gerçekler” üzerine yoğunlaşır.

Yüksek duygusal zekâ belirtileri

- Duygularını açıkça ifade eder. “Şunu hissediyorum” ya da “şöyle hissediyorum” biçiminde konuşabilir. Duygularını gizlemez.

- Korku, kızgınlık, suçluluk, mahcubiyet, zorunluluk, hayal kırıklığı, çaresizlik, güçsüzlük, bağımlılık, aldatma, cesaret eksikliği gibi olumsuz duyguların esiri olmaz.

- Sözsüz iletişimi de kavrayabilir.

- Hayatı boyunca duygularının kendisine yol göstermesine izin verir.

- Duygularını dengeler. Bunu yaparken nedensellik, mantık ve gerçeklikten yararlanır.

- Görev, suçluluk, güç kullanımı veya zorunluluk gibi nedenlerden ötürü hırstan uzak durur.

- Bağımsızdır ve kendine güvenlidir.

- Kendi kendisini motive edebilir.

- Duygusal olarak esnektir.

- İyimserdir. Başarısızlığı içselleştirmez.

- Diğer insanların duygularına ilgi gösterir.

- Birden fazla duyguyu bir arada tanımlayabilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>